70846003

Печатни издания

В края 2020-та
Издателство МС – Варна, пусна на пазара 
Списание “ПРОСТОРИ” 
Оригиналът 

Напук на политическата криза, напук на Covid-19,
или тъкмо заради тях търсете

“Простори” – списнието за изкуство и литература
Действа като дезинфектант.