Печатни издания

Колекция “Братя Шкорпил.


Излезе от печат том I от уникалната Колекция “Братя Шкорпил. Избрано в 4 тома”, който за първи път популяризира археологическите изследвания на братя Шкорпил (Владислав, Херменегилд, Карел) и тяхната дейност по създаването на Варненско археологическо дружество (1901 г.) и първия истински музей във Варна (1906). Издирени и възстановени са фототипно историческите първоизточници на изследванията и книгите на братя Шкорпил от 1887-1923 г. Подобен проект се осъществява за първи път в България. “Екс дизайн” ЕООД и Издателство “МС” с финансовата подкрепа на Фонд “Култура” към Община Варна предоставят на 380 стр. възможността да получите задълбочени научни познания за цялостната 20-годишна дейност на Варненското археологическо д-во (1901-1921); за първите археологически разкрития, праисторически находки, история, етнография, география, природни ресурси на древния Одесос (Варна). Братя Шкорпил запознават българския народ и учените в чужбина с изключителното историческо богатство на България. 

За да получите частица от това богатство, търсете книгата в книжарниците BOOK POINT и на сайта www.knigi-varna.com.

“Простори” 2021 - списание за изкуство и литература

Знаете - “Простори” 2021 е списание за изкуство и литература. Началото е поставено в далечната 1962 г. Дори и с известни прекъсвания, “Простори” има привкуса на енциклопедиите. А енциклопедиите имат това качество - да се развиват с времето. И всяко едно поколение прибавя нови и нови събития към досега известните, нови и нови имена в паметта на Варна. В издаването на “Простори” са привлечени десетки изкуствоведи, историци, журналисти, научни работници. Списанията съдържат над 110 автори и над 280 статии, фотографии, графики и рисунки. “Простори” обхваща широк кръг от въпроси, отразяващи актуалните познания за българската история и изкуство, литература, музика, театър, архитектура. Действа на принципа на симпатичната магия.

  


ОДЕСОС 
през Римската епоха (І – ІІІ век)

От Александър Минчев 

Издателство МС – Варна
560 стр.

Историческият път на Одесос през I - III в., е тясно свързан с развитието на Римската империя и най-вече - със събитията през този немалък период в нейната източната част, към която античният град принадлежи географски, исторически и политически. Именно затова, периодите на възход и упадък, които го съпътстват в различни моменти от тези първи три столетия след Христа, познати в историята на нашите земи като римска епоха, са неразделна част от политическата и икономическата история на балканските провинции на империята.

Римската епоха оставя своя силен отпечатък върху историята, архитектурата и култура на Одесос, и, разбира се - върху съдбата на неговите жители. Някои от най-ценните антични паметници, открити в града и запазени до наши дни, са гордост за археологическото и архитектурното богатство не само на Варна, но и на България и Европа.

Бъдещите археологически проучвания в рамките на Одесос и неговите околности със сигурност ще донесат нови, твърде интересни и може би изненадващи данни за неговото минало през Римската епоха. Новооткрити сгради, улици, съоръжения, епиграфски паметници и предмети на бита, религията и изкуството, със сигурност ще добавят нови щрихи и ще допълнят вече известните сведения за града през I - III в. Това ще направи още по-завладяваща разкритата досега широка картина на живота в Одесос и на неговите жители през Римската епоха.

Книгата “ОДЕСОС през Римската епоха” на Александър Минчев е в резултат на неговите над 50-годишни изследвания на античната култура и изкуство във Варна (античния Одесос) и Варненско, както и на тези на неговите предшественици и колеги от Варненския музейВ края 2020-та
Издателство МС – Варна, пусна на пазара 
Списание “ПРОСТОРИ” 
Оригиналът 

Напук на политическата криза, напук на Covid-19,
или тъкмо заради тях търсете

“Простори” – списнието за изкуство и литература
Действа като дезинфектант.